ตู้คอนเทนเนอร์ 20' (ขัดสนิม ทำสีใหม่)

CONTAINER 20 FT

(ขัดสนิม ทำสีภายใน ภายนอก)
59,000-71,000 bht 

 

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000-60,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว ภายนอกระบุสี (TOA GLIPTON/JOTUN/JBP ) 

ราคา 11,000 บาท

Visitors: 109,161