ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (ขัดสนิม ทำสีใหม่)

CONTAINER 40 FT

(ขัดสนิม ทำสีภายใน ภายนออก)
85,000-95,000 bht


-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 62,000-75,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว ภายนอกระบุสี 

(TOA GLIPTON/JOTUN/JBP ) 

ราคา 20,000 บาท


Visitors: 110,176