ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานออฟฟิศ 20' • IMG_1590.JPG
  CONTAINER 20 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .80*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด...

 • IMG_1601.JPG
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .80*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__1196270.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .80*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__1196278.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • IMG_1616.JPG
  CONTAINER 20 FTู้คอนเทนเนอร์ 20'( สำนักงานออฟฟิศ)-ตัดพร้อมติดตั้งประตู-หน้าต่าง ด้วยอลูมิเนียมสีดำ กระจกใส-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ -ระบบไฟฟ้า...

 • S__1548358.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .80*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__1573065.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__1712133.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__2465847.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก และประตูด้วยอลูมิเนียมอบดำ กระจกใส ขนาด 5.0*2.0 เมตร จำนวน 1 บาน- ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก ขนาด 1.20*.50 เมต...

 • S__2465860.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก และประตูอลูเมิเนียมขนาด เมตร จำนวน 1 ชุด-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายมาตร...

 • S__4014095.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก และประตูด้วยอลูมิเนียมอบดำ กระจกใส/ชา ขนาด 3.0*2.2 เมตร จำนวน 1 บาน- ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก ขนาด 1.20*.50 ...

 • S__4014106.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตู ขนาด .80x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน- ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.10 เมตร จำนวน 2 บาน- ตัดพร้อม...

 • S__4022276.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )-ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด ...

 • S__4907013.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' (สำนักงานออฟฟิศ)-ตัดพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาว ขนาดท2.0*2.60 เมตร-ตัดพร้อมติดตั้ง หน้าต่างบานฟิกและกระทุ้งอลูมิเนียมอบขาว ขนาด .35*...

 • S__18161673.jpg
  CONTAINER 20 FTตู้คอนเทนเนอร์ 20' (สำนักงานออฟฟิศ)-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด 1.20*1.10 เมตร จำนวน 3 บาน-ตัดพร้อมติดตั้งประตูบานสวิง อลูมิเนียมอบขาว ขนาดท ...
Visitors: 106,698