ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 20' แบบที่4

CONTAINER 20 FT

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )

 -ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)

-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด 3.0*1.10 เมตร จำนวน 1 บาน

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยาง(ระบุสีมาตรฐานได้)

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด

     -แสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด

     -ปลั๊กจำนวน 3 จุด

-ทำสีภายใน ภายนอก (สีภายในสีขาว สีภายนอกระบุสีได้)

ราคา 115,000 บาท
Visitors: 109,162