ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 40' แบบที่1

CONTAINER 40 FT
ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (สำนักงานออฟฟิศ) สีแดง-ขาว          ขนาด 2.50 x 12.00 x2.60 m.

- ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 50,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.10 เมตร ราคา 7,500 บาท จำนวน 2 บาน ราคา 15,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.40*1.10 เมตร ราคา 15,000 บาท จำนวน 3 บาน รวม 45,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.60*2.00 เมตร ราคา 18,500 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด .80*2.0 เมตร ราคา 15,000 บาท
-ทำสีภายในสีขาว ภายนอกระบุสี ราคา 20,000 บาท
-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท
-มีแสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด
-มีปลั๊กจำนวน 3 จุด
-ปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยาง ราคา 15,000 บาท

รวมเป็นเงิน 193,500 บาท

หมายเหตุ:
-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 50,000 บาท
Visitors: 109,162