ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 40' แบบที่2

CONTAINER 40 FT
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานออฟฟิศ 40' สีเขียว-ส้ม             ขนาด 2.50 x 12.00 x 2.60 m.

-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 50,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเกร็ด ขนาด 1.20*1.10 เมตร ราคา 5,500 บาท จำนวน 4 บาน รวม 22,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งประตูบานสวิง (บานเหล็ก) ขนาด .80*2.00 เมตร ราคา 6,000 บาท จำนวน 2 บาน รวม 12,000 บาท
-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วย สมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 50,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว ภายนอกระบุสี ราคา 20,000 บาท
-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท
-มีแสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 4 จุด
-มีปลั๊กจำนวน 4 จุด
-ปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายมาตรฐาน ราคา 15,000 บาท
-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8" ราคา 3,000 บาท จำนวน 2 ตัว รวม 6,000 บาท

รวมเป็นเงิน 190,000 บาท
Visitors: 109,161