ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 20' แบบที่10

CONTAINER 20 FT

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )

 -ตัดพร้อมติดตั้งบานฟิก และประตูอลูเมิเนียมขนาด เมตร จำนวน 1 ชุด

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายมาตรฐาน

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด

     -แสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด

     -ปลั๊กจำนวน 3 จุด

-ทำสีภายใน ภายนอก (สีภายในสีขาว สีภายนอกระบุสีได้)

ราคา 105,000 บาท
Visitors: 110,176