ตู้คอนเทนเนอร์ บ้านพักพนักงาน 40'


 • S__2654273.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 187,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน้...

 • S__2654283.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 5 ห้องนอน) (ตู้สีเขียว SJC ) ราคา 210,500 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 4 แผง ...

 • S__2654288.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 187,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน...

 • S__2654294.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 181,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน...

 • S__2654305.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 164,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' 50,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน้าต่า...

 • S__2654314.jpg
  CONTAINER 40 FT ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 158,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' 50,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน้าต่า...

 • S__3612743.jpg
  CONTAINER 40 FT (บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน) ราคา 189,000 บาท 1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน้าต่างบานเกร็ด ขนาด .60...

 • S__4022289.jpg
  CONTAINER 40 FT(บ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ห้องนอน)ราคา 183,000 บาท1.ตู้คอนเทนเนอร์ 40' 55,000 บาท2.แผงกั้นห้อง ราคา 6,000 บาท จำนวน 3 แผง รวม 18,000 บาท3.หน้าต่างบานเกร็ด ขนาด .60*1.1...
Visitors: 109,161