ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 20' แบบที่12

CONTAINER 20 FT

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )

 -ตัดพร้อมติดตั้งประตู ขนาด .80x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน

- ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.10 เมตร จำนวน 2 บาน

- ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างเกร็ดขนาด .60*1.10 เมตร  จำนวน 2 บาน

-แผงกั้นห้อง 

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้

-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด

     -แสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด

 -ปลั๊กจำนวน 3 จุด

-ทำสีภายใน ภายนอก (สีภายในสีขาว สีภายนอกระบุสีได้)

ราคา 165,000 บาท
Visitors: 106,698