ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน 20' แบบที่13

CONTAINER 20 FT

 ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ( สำนักงานออฟฟิศ )


 -ตัดพร้อมติดตั้งประตูขนาด .90*2.00 เมตร จำนวน 1 บาน(ประตูใช้ผนังเดิมของตู้)

-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ( สีมาตรฐาน ) ขนาด 1.20*1.10 เมตร จำนวน 2 บาน

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 5 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายมาตรฐาน

-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด

     -แสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด

     -ปลั๊กจำนวน 3 จุด

-ทำสีภายใน ภายนอก (สีภายในสีขาว สีภายนอกระบุสีได้)

- Air Saijo-Denki 18,000 BTU

ราคา 135,000 บาท
Visitors: 108,091