ตู้คอนเทนเนอร์ 40 FT HC (ขัดสนิม ทำสีใหม่)

CONTAINER 40 FT HC

(ขัดสนิม ทำสีภายใน ภายนอก)
87,000-115,000 bht

-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' HC 68,000-95,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว ภายนอกระบุสี 

(TOA GLIPTON/JOTUN/JBP ) 

ราคา 22,000 บาท

Visitors: 110,175