สินค้า - บริการ

ห้าง ฯ เรามีตู้คอนเทนเนอร์มือหนึ่ง มือสอง และตู้ดัดแปลง จำหน่ายมีบริการดัดแปลง  ตกแต่งให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ


  • new_20_containers.jpg
    ไซส์ 20 ฟุต ภายนอกกว้าง 2.44 เมตรยาว 6.06 เมตรสูง 2.60 เมตรภายในกว้าง 2.35 เมตรยาว 5.89 เมตรสูง 2.39 เมตรประตูกว้าง 2.34 เมตรประตูสูง 2.28 เมตรปริมาณลูกบาศก์ 33.2 cubic m.น้ำห...

  • ไซส์ 20 ฟุต ภายนอก กว้าง 2.44 เมตรยาว 6.06 เมตรสูง 2.60 เมตร ภายใน กว้าง 2.35 เมตรยาว 5.89 เมตรสูง 2.39 เมตร ประตูกว้าง 2.34 เมตรประตูสูง 2.28 เมตรปริมาณลูกบาศก์ 33.2 cubic m.น้ำหน...

  • IMG_1615.JPG
    รายละเอียด 20' ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.6 เมตร 40' ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.6 เมตร 40'HC ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.9 เมตร ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ต...
Visitors: 108,110