เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอส เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

  บริษัท พี เอส เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (รวมระยะเวลาดำเนินกิจการมาแล้ว เป็นเวลา 9 ปี 10 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2566)

เป็นผู้จำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์ มือหนึ่ง และมือสอง มีไซส์ 20 ฟุต, 40 ฟุต, 40’HC , 45’HC ,20’OPEN TOP , 40’OPEN TOP
รวมทั้งมีบริการตัดตู้ฯ ตามขนาดและแบบที่ต้องการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

08 1881 9122 , 08 1778 9122

 
 

 

 

Visitors: 152,620