ตู้คอนเทนเนอร์มือหนึ่ง

 

ไซส์ 20 ฟุต

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 6.06 เมตร
สูง 2.60 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 5.89 เมตร
สูง 2.39 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.28 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 33.2 cubic m.
น้ำหนัก 2.3 ตัน

ไซส์ 40 ฟุต

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 12.19 เมตร
สูง 2.60 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 12.03 เมตร
สูง 2.39 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.28 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 67.6 cubic m.
น้ำหนัก 3.3 ตัน

ไซส์ 40 ฟุต HC

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 12.19 เมตร
สูง 2.89 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 12.03 เมตร
สูง 2.69 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.58 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 76.2 cubic m.
น้ำหนัก 3.9 ตันราคาสินค้า

ตู้ 20' ตู้ใหม่ ราคา 140,000 บาท

ตู้ 40'HC ตู้ใหม่ ราคา 220,000 บาท

 

***ทุกตู้ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวม vat***

Visitors: 109,162