ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง

ไซส์ 20 ฟุต

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 6.06 เมตร
สูง 2.60 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 5.89 เมตร
สูง 2.39 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.28 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 33.2 cubic m.
น้ำหนัก 2.3 ตัน

ไซส์ 40 ฟุต

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 12.19 เมตร
สูง 2.60 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 12.03 เมตร
สูง 2.39 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.28 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 67.6 cubic m.
น้ำหนัก 3.3 ตัน

 ไซส์ 40 ฟุต HC

ภายนอก 

กว้าง 2.44 เมตร
ยาว 12.19 เมตร
สูง 2.89 เมตร

ภายใน 

กว้าง 2.35 เมตร
ยาว 12.03 เมตร
สูง 2.69 เมตร

ประตูกว้าง 2.34 เมตร
ประตูสูง 2.58 เมตร
ปริมาณลูกบาศก์ 76.2 cubic m.
น้ำหนัก 3.9 ตัน

 

ราคาสินค้า

ตู้ 20' มือสอง ราคา 25,000 - 55,000 บาท 

ตู้ 40' มือสอง ราคา 36,000 - 62,000 บาท

ตู้ 40' HC มือสอง ราคา 45,000 - 70,000 บาท

***ทุกตู้ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวม vat***

 

Visitors: 109,162