ตู้คอนเทนเนอร์ 20'

ขนาด 2.50 x 6.00 x 2.60 m.


ตู้ 20' ตู้ใหม่ ราคา 140,000 บาท

Visitors: 152,620