ตู้คอนเทนเนอร์ 40' สภาพดี

ตู้คอนเทนเนอร์ 40' มือสอง
สภาพดี รอยบุบไม่มาก ไม่มีรอยปะ ปีผลิตไม่เก่า ไม่รั่ว ประตูเปิด-ปิดได้ เลือกตู้ฯได้ ( A )

ราคา 80,000-85,000 บาท

CONTAINER 40’ FT
2.44x12.18x2.59 M.

Visitors: 140,794