ตู้คอนเทนเนอร์ 40' สภาพดี

ตู้คอนเทนเนอร์ 40' มือสอง
สภาพดี  ปีผลิตไม่เก่า รอยบุบไม่มาก ไม่รั่ว ประตูเปิด-ปิดได้  เลือกตู้ฯได้ ( A )

ราคา 55,000-65,000 บาท

CONTAINER 40’ FT
2.44x12.18x2.59 M.

Visitors: 151,589