ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สภาพดี

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' มือสอง
สภาพดี รอยบุบไม่มาก ไม่มีรอยปะ ปีผลิตไม่เก่า ไม่รั่ว ประตูเปิด-ปิดได้ เลือกตู้ฯได้ ( A )

ราคา 60,000-65,000 บาท

CONTAINER 20 FT
2.44x6.06x2.59 M.

Visitors: 138,798