งานตัดตู้ แบบที่ 1

งานตัดตู้สีม่วงขอบขาว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*2.4 ม. ราคา 4,000 บาท

-ตัดและวางเฟรม ขนาด 4.0*2.4 ม. ราคา 5,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,000  บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M810 ภายนอกระบุสี G703 ราคา 10,000 บาท

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ ราคา 12,000 บาท

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท

Visitors: 108,091