งานตัดตู้ แบบที่ 2

งานตัดตู้สีฟ้าคาดขาว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.60*1.10 ราคา 3,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 6,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M 810 ภายนอก M 847 ตัดขอบเสา คาน สีขาว M 810 ราคา 12,000 บาท

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท

Visitors: 109,163