งานตัดตู้ แบบที่ 2

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีฟ้าคาดขาว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.60*1.10 ม. ราคา 3,000 บาท
จำนวน 2 จุด รวม 6,000 บาท

-ตัดและวางเฟรม ขนาด 4.0*2.3 ม. ราคา 5,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M810 ภายนอกสี M 847 ราคา 11,000 บาท ตัดขอบขาว เพิ่ม 2,000 บาท รวม 13,000 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,500 บาท

Visitors: 149,611