งานตัดตู้ แบบที่ 3

ตู้ร้านกาแฟ

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 38,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.20*1.10 ราคา 2,500  บาท จำนวน 2 จุด รวม 5,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.50*1.10 ราคา 3,000 บาท 

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.40 เมตร ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M810  ภายนอกสี G 372 ราคา 10,000 บาท

-พื้นปูด้วยวีว่าบอร์ด หนา 12 มิล วางเส้นอลูมิเนียมระหว่างรอยต่อ เคลือบเงา ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

Visitors: 106,694