งานตัดตู้ แบบที่ 3

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีฟ้าตัดขอบขาว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.20*1.10 ม. ราคา 2,500 บาท
จำนวน 2 จุด รวม 5,000 บาท

-ตัดและวางเฟรม ขนาด 1.50*1.10 ม. ราคา 3,000 บาท

-ตัดและวางเฟรม ขนาด 2.0*2.40 ม.ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M810 ภายนอกสี G372 ราคา 11,000 บาท ตัดขอบขาว เพิ่ม 2,000 บาท รวม 13,000 บาท

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ ราคา 12,000 บาท

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,500 บาท

Visitors: 152,620