งานตัดตู้ แบบที่ 4

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีเทา

ใบที่ 1

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.20 จำนวน 1 จุด ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*1.80 จำนวน 1 จุด ราคา 3,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 5.60*2.30 จำนวน 1 จุด ราคา 5,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*2.4 จำนวน 1 จุด ราคา 4,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในขาวด้าน F2222 ภายนอกเทาด้าน ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,000 บาท

 

ใบที่ 2

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 5.60*2.30 ม. ราคา 5,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*2.30 ม. ราคา 3,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*1.80 ราคา 3,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในขาวด้าน F2222 ภายนอกเทาด้าน ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท

Visitors: 151,120