งานตัดตู้ แบบที่ 5

ตู้คอนเทนเนอร์ 40' สีเทา

-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 90,0000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรมตามแบบ ราคา 35,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอก G465 ราคา 20,000 บาท

-ปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิลแล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ ราคา 12,000 บาท (พื้นที่ในห้อง)

-ปูพื้นด้วยวีว่าบอร์ด หนา 12 มิล วางเส้นอลูมิเนียมในรอยต่อ แล้วเคลือบเงา ราคา 15,000 บาท

-หลังคา ผนังภายใน บุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ไม่ลามไฟ )แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 30,000 บาท

-หลังคาภายนอก บุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ไม่ลามไฟ )แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล ราคา 10,000 บาท

-แผงกั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู ราคา 8,500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,500 บาท

Visitors: 151,589