งานตัดตู้ แบบที่ 6

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีฟ้าตัดขอบขาว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.2 0 ราคา 5,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.2 0 ราคา 5,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.60*1.10 ราคา 3,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8" ราคา 3,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในขาว M810 ภายนอก M847 ราคา 11,000 บาท ตัดขอบขาว เพิ่ม 2,000 บาท รวม 13,000 บาท


-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 25,000 บาท

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท
-แสงสว่าง จำนวน 2 จุด
-ปลั๊ก จำนวน 2 จุด

รวมเป็นเงิน 115,000 บาท

Visitors: 149,611