งานตัดตู้ แบบที่ 6

งานตัดตู้ สีฟ้า

แบบที่ 6

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.2 ราคา 5,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.2 ราคา 5,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.6*1.10 ราคา 3,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในขาว M810  ภายนอก M847 ราคา 10,000 บาท

-ผนังภายในบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 20,000 บาท

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท

     -มีแสงสว่าง ขนาด 36 w จำนวน 2 จุด

     -มีปลั๊กจำนวน 3 จุด

 

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,500 บาท

Visitors: 110,177