งานตัดตู้ แบบที่ 8

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีเทาอ่อนตัดขอบเทาเข้ม

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท

(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 5.60*2.3 เมตร ราคา 5,500 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*1.2 เมตร ราคา 3,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอก G600 ราคา 11,000 บาท ตัดขอบเสา คาน กลอนประตู G684 ราคา 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

Visitors: 151,590