งานตัดตู้ แบบที่ 8

งานตัดตู้ สีเทา

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 46,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.4 เมตร จำนวน 1 จุด ราคา 5,500 บาท 

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด  2.4*1.2 เมตร จำนวน 1 จุด ราคา 4,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอก G600 ตัดขอบเสา คาน กลอนประตู G684 ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500 บาท

Visitors: 109,163