งานตัดตู้ แบบที่ 9

ตู้คอนเทนเนอร์ 20'  สีเทาอ่อนตัดขอบเทาเข้ม

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็ค
ราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.2.3 เมตร  ราคา 5,500 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอก G682 ราคา 11,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท

Visitors: 151,120