งานตัดตู้ แบบที่ 9

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.4 เมตร  ราคา 5,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอก G682 ราคา 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,500 บาท

Visitors: 109,161