งานตัดตู้ แบบที่ 10

งานตัดตู้ สีแดงเข้ม

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 45,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .80*2.0 เมตร ราคา 2,500  บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 3.0*2.0 เมตร 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.50 เมตร ราคา 2,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสีผสมพิเศษ 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท

Visitors: 108,110