งานตัดตู้ แบบที่ 10

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีแดงเข้มตัดขอบดำ

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็คราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ

ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .80*2.0 เมตร ราคา 2,500  บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 3.0*2.0 เมตร 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.50 เมตร ราคา 2,500 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสีผสมพิเศษ 11,000 บาท
ตัดขอบดำ ราคา 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

Visitors: 151,121