งานตัดตู้ แบบที่ 11

งานตัดตู้ สีเหลือง

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรมขนาด 2.5*2.40 ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรมขนาด 2.0*2.4 ราคา 4,000 บาท

-กั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู ขนาด 2.4*2.4ราคา  8,500 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8' ราคา 3,000 บาท

-ตัดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.60*.50 ราคา 12,000 บาท

-แผงเหล็กกันสาด ขนาด 2.80*.50 ราคา 4,500 บาท

-แผงเหล็กกันสาด ขนาด 2.5*.50 ราคา 4,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายในสีขาว M810 ภายนอก G 160 ราคา 12,000 บาท 

-บุหลังคาภายในตู้ด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 9,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท

Visitors: 109,161