ประกาศๆๆ

ประกาศๆๆๆคะ

***PS Container ไม่มีสาขา มีลานวางตู้คอนเทนเนอร์เพียงที่เดียวเท่านั้น (ในหมู่บ้านกรีนเลค)
***รูปที่ใช้ใน Web Site , Face Book , Line เป็นผลงานของ PS Container อย่างแท้จริง ห้ามผู้ใดนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
***ติดต่อซื้อตู้คอนเทนเนอร์ของ PS Container ต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท พี เอส เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
หรือ น.ส.วิญาภัสฐ์ วงค์พรหมมินทร์ เท่านั้น
***พนักงานฝ่ายขายของ PS Container มีดังนี้ น้องกุ้ง น้องเคน น้องเป็ก น้องเปรม  เท่านั้น

Visitors: 151,584