งานตัดตู้ แบบที่ 12

งานตัดตู้ สีเหลืองครีม

-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 55,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.40 เมตร ราคา 5,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 10,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.40 เมตร 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.20*1.10 เมตร ราคา 2,500 บาท

-แผงกั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู ราคา 8,000 บาท

-แผงกั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู+หน้าต่าง ราคา 10,000  บาท

-หลังคาบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 15,000 บาท

-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ ราคา 24,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี JOTUN 1396 ราคา  20,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,500 บาท

Visitors: 106,694