งานตัดตู้ แบบที่ 12

ตู้คอนเทนเนอร์ 40' สีเหลืองอ่อน

-ตู้คอนเทนเนอร์ 40' ราคา 90,0000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆ ให้เช็คราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ)
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.40 เมตร ราคา 5,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 10,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.40 เมตร 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.20*1.10 เมตร ราคา 2,500 บาท
-แผงกั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู ราคา 10,000 บาท
-แผงกั้นห้องพร้อมวางเฟรมประตู+หน้าต่าง ราคา 10,000  บาท
-หลังคาบุด้วยโฟมหนา 1 นิ้ว (EPS Foam Density 0.80 Ib/ft3 ชนิดไม่ลามไฟ )เพื่อช่วยกันความร้อน แล้วบุทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิล ราคา 20,000 บาท
-พื้นปูด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มิล แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ ราคา 24,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี JOTUN 1396 ราคา  20,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,500 บาท

Visitors: 149,610