งานตัดตู้ แบบที่ 13

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีเทา

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็คราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ
ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*2.0 เมตร ราคา 2,500  บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*2.4 เมตร 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*1.5 เมตร ราคา 5,500 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี JOTUN4350 ราคา 11,000 บาท
-พื้นปูด้วยวีว่าบอร์ด หนา 8 มิล พร้อมเคลือบเงา ราคา 10,000 บาท
-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท
     -แสงสว่าง ขนาด 8 w จำนวน 3 จุด
     -ปลั๊กจำนวน 2จุด

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท

Visitors: 151,584