งานตัดตู้ แบบที่ 13

งานตัดตู้ เทาเข้ม

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 45,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*2.0 เมตร ราคา 2,500  บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*2.4 เมตร 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*1.5 เมตร ราคา 5,500 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี JOTUN4350 ราคา 10,000 บาท

-ปูพื้นด้วยวีว่าบอร์ดหนา 8 มิล พร้อมเคลือบเงา ราคา 7,500 บาท

-ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้คอนโทรลจำนวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท

     -มีแสงสว่าง ขนาด 8 w จำนวน 3 จุด

     -มีปลั๊กจำนวน 3 จุด

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,500 บาท

Visitors: 109,161