งานตัดตู้ แบบที่ 14

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีเหลือง

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็คราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ
ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.4 เมตร ราคา 5,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.4*1.10 เมตร 3,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.4 เมตร ราคา 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.10*2.4 เมตร และ 1.10*1.50 เมตร ราคารวม 6,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี G160 ราคา 14,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

Visitors: 152,622