งานตัดตู้ แบบที่ 14

งานตัดตู้ สีเหลือง

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 38,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 4.0*2.4 เมตร ราคา 5,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.4*1.10 เมตร 3,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.4 เมตร ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.10*2.4 เมตร และ 1.10*1.50 เมตร ราคารวม 6,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี G160 ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท

Visitors: 105,411