งานตัดตู้ แบบที่ 15

ตู้คอนเทนเนอร์ 20' สีเขียว

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท
(ราคาตู้ฯขึ้นอยู่กับกลไลของตลาด ราคามีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆให้เช็คราคาตู้ฯ ณ ปัจจุบันที่จะซื้อค่ะ
ถ้าเลือกตู้ฯ ราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่เลือกค่ะ )

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.4 เมตร ราคา 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.60 เมตร 3,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 6,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.40 เมตร ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 จุด รวม 5,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.70*1.70เมตร ราคา 4,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี G576 ราคา 11,000 บาท
-ปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิลแล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ DBW 2204 ราคา 12,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

Visitors: 151,120