งานตัดตู้ แบบที่ 15

-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 48,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.4 เมตร ราคา 4,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.60 เมตร 3,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 6,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด .50*1.40 เมตร ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 จุด รวม 5,000 บาท

-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.70*1.70เมตร ราคา 4,000 บาท

-ขัดสนิม ทำสีภายใน M810 ภายนอกสี G576 ราคา 10,000 บาท

-ปูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มิลแล้วปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ DBW 2204 ราคา 12,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท

Visitors: 110,175