คอนเทนเนอร์ 40'HC Like NEW

ตู้คอนเทนเนอร์ 40’HC Like NEW
ปีผลิต 2021 สภาพดี 95-98% เป็นตู้ฯที่ใช้งานบรรจุแค่ 1 ครั้ง ตอนขนส่งมาไทย

ราคา 190,000-220,000 บาท

CONTAINER 40’HC
2.44x12.18x2.89 M.

Visitors: 151,120