ตู้คอนเทนเนอร์ 45’ มือสอง

ตู้คอนเทนเนอร์ 45’ มือสอง
สภาพพร้อมไปใช้งาน ไม่รั่ว ประตูเปิด-ปิดได้ เลือกตู้ฯได้ (B )

ราคา 135,000-165,000 บาท

CONTAINER 45’
2.44x13.50x2.89 M.

Visitors: 140,794